Kontakt
mgr Katarzyna Skaba
Przemysłowa 3 | Gabinet 222
Rybnik
Nie czekaj, umów się na wizytę do psychologa. Możesz zgłosić się do naszego gabinetu w Rybniku w każdej sytuacji, którą uznasz za alarmującą i trudną, bezpośrednio dla Twojego dziecka lub dla Ciebie jako rodzica.

Strefa Rodzica

Spotkanie z psychologiem dziecięcym w Rybniku

ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU

Co powinno zwrócić Twoją uwagę w zachowaniu dziecka?
– brak mowy lub duże trudności w komunikacji
– trudności w budowaniu relacji z innymi dziećmi
– niestandardowa zabawa zabawkami, układanie przedmiotów w rzędy
– niezwykłe przywiązanie do przedmiotów
– trudność z akceptacją zmian
– nadaktywność lub pasywność
– nieadekwatny do sytuacji płacz lub śmiech
– brak kontaktu wzrokowego
– brak/słaba reakcja na imię
– nad lub podwrażliwość na dźwięk i światło
Drogi Rodzicu!
Jeżeli niepokoją Cię niektóre zachowania swojego dziecka.
Jeżeli masz wątpliwości, czy Twoje dziecko rozwija się prawidłowo.
Jeżeli potrzebujesz porady ze strony specjalisty – psychologa.
Skorzystaj z możliwości konsultacji w naszym gabinecie

Psycholog Rybnik – tel. 888 125 443

porady psychologa w sprawie dotyczącej dziecka

Polityka oraz procedury ochrony dzieci przed krzywdzeniem

W naszym gabinecie wprowadzono Standardy Ochrony Małoletnich, które opracowano w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom oraz eliminowania potencjalnych zagrożeń. Dokument można pobrać klikając w poniższą ikonę dokumentu.

Całość jest także dostępna dla wszystkich zainteresowanych na miejscu w PsychoSferze. Dodatkowo wersję graficzną dla dzieci umieszczono w widocznym miejscu w gabinecie.

Zagadnienia opisane w Standardach Ochrony Małoletnich w PsychoSferze Gabinecie Psychologicznym dla dzieci i młodzieży:

 1. Standardy ochrony dzieci, tj. Polityka, Personel, Procedury, Monitoring oraz ich wskaźniki.
 2. Rozpoznawanie i reagowanie na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci.
 3. Zasady bezpiecznych relacji pomiędzy pracownikami (wolontariuszami, stażystami, praktykantami) gabinetu a dziećmi.
 4. Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka.
 5. Zasady ochrony danych osobowych oraz wizerunku dzieci w gabinecie.
 6. Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów elektronicznych.
 7. Zasady bezpiecznej rekrutacji personelu.
 8. Monitoring stosowania Polityki.

Psycholog Rybnik – tel. 888 125 443

Spotkanie z psychologiem dziecięcym w Rybniku

Badanie Skalą Inteligencji

W naszym gabinecie wykonujemy badanie mające na celu określeniu poziomu rozwoju intelektualnego dziecka. Diagnozujemy dzieci i młodzież od 2 do 18 roku życia.

Stosujemy Skalę Inteligencji Stanford – Binet 5 – to powszechnie stosowany na świecie, indywidualnie przeprowadzany specjalistyczny test oceniający inteligencję i zdolności poznawcze. Test oparty jest o najbardziej aktualną teorię inteligencji CHC.

Celem badania poziomu rozwoju intelektualnego dziecka jest określenie nie tylko ilorazu inteligencji, ale także jego poszczególnych zdolności. Znajomość mocnych i słabszych obszarów funkcjonowania poznawczego i emocjonalnego dziecka jest niezbędna do prawidłowego wspierania go w codziennym funkcjonowaniu. Badanie pozwala wyodrębnić te obszary, które wymagają więcej wparcia oraz te, które w toku edukacji dziecka będą jego znaczącym zasobem.

Wyniki pełnego badania testem obejmują iloraz ogólny (IQ), iloraz werbalny, iloraz niewerbalny oraz wyniki poszczególnych czynników. Na świecie test stosowany jest tam, gdzie zachodzi podejrzenie, że rozwój pacjenta nie jest w pełni typowy (grupy specjalne, zaburzenia neurorozwojowe, wybitne uzdolnienia) oraz jako jedyny precyzyjnie różnicujący stopnie niepełnosprawności intelektualnej.

Badanie wykonuje doświadczony diagnosta, posiadający stosowne uprawienia oraz certyfikat PTPIP.

Test pozytywnie oceniony przez Komisję ds. Testów Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk, rekomendowany przez Konsultanta Krajowego i Konsultantów Wojewódzkich Psychologii Klinicznej. Test znajduje się w wykazie narzędzi diagnostycznych Ministra Zdrowia.

Przed wykonaniem testu konieczna jest 1 konsultacja z rodzicem (wywiad odnośnie rozwoju dziecka).

Bezpośrednio po badaniu, wyniki omawiane są z rodzicem. Istnieje również możliwość uzyskania pisemnej opinii psychologicznej z ilościową i jakościową analizą uzyskanych wyników.

Psycholog Rybnik – tel. 888 125 443

porady psychologa w sprawie dotyczącej dziecka

Rozumienie śmierci
u dzieci

Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to czas większej niż na co dzień zadumy nad śmiercią i przemijaniem. Odwiedzamy groby naszych bliskich, zazwyczaj towarzyszą nam dzieci i wówczas mogą pojawić się różne pytania, na które czasem trudno nam jest odpowiedzieć np. „Dlaczego ten grób jest mały?” „Czy dzieci też umierają?” „Czy babcia do nas wróci?” itp. To także okazja, żeby porozmawiać z dziećmi na temat przemijania i powspominać bliskie nam osoby, których już z nami niestety nie ma. Reakcje dzieci na stratę bliskiej osoby i ich rozumienie śmierci są zależne od ich wieku oraz etapu rozwoju. Poniżej kilka informacji o tym, jak dzieci rozumieją śmierć, przydatnych podczas rozmów z najmłodszymi.

 1. Dziecko w wieku do 2 lat – pojęcie śmierci jeszcze nie istnieje, doświadczają śmierci jako straty, separacji lub porzucenia. Już kilkumiesięczny niemowlak może przeżywać brak ważnej dla niego bliskiej osoby.
 1. Dziecko w wieku 2–5 lat nie rozumie do końca zjawiska śmierci, ale zaczyna reagować na śmierć bliskiej osoby podobnie jak dorosły. Nie umie jednak wyrazić własnych uczuć. Nie wie na ogół, że jest nieodwracalna. Jego myślenie jest życzeniowe, wyobraża sobie, że jego myśli i pragnienia mogą doprowadzić do zmiany. Dziecko może postrzegać śmierć jako formę snu, wyjazdu, obecności w innym wymiarze, z którego można powrócić. Może także uważać się za winnego śmierci bliskiej osoby, ale zdarza się też odwrotnie – dziecko może myśleć, że da radę kogoś ożywić, będąc szczególnie posłusznym lub pragnąc tego wystarczająco gorąco.
 1. Dziecko w wieku 5-8 lat zaczyna rozumieć ostateczność śmierci, jednak postrzega to głównie jako wynik jakiegoś wypadku lub starości. Często bardzo interesuje się przebiegiem wydarzeń, które doprowadziły do śmierci i zastanawia się, co dzieje się po śmierci człowieka. Może być też zainteresowane biologicznym wymiarem śmierci. Nie jest jednak wyposażone w umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami. Nadal trzeba pilnować, by o śmierci mówić wprost, zwykłym językiem i rozumieć, że reakcje dziecka na śmierć mogą być różne, od zamknięcie się w sobie, poprzez poczucie winy, aż po silną agresję.
 1. Dziecko w wieku 8-12 lat uświadamia sobie, że śmierć oznacza ostateczność i jest nieodwracalna. Zdaje sobie sprawę, że umierają wszyscy, łącznie z nimi samymi. W tym wieku dzieci zaczynają wykazywać więcej „dorosłych“ reakcji na stratę i smutek.
 1. Nastolatki – intensywne zmiany nastrojów powodowane żałobą nakładają się w czasie z brakiem równowagi emocjonalnej, wynikającej z procesu dojrzewania. Pomimo, że nastolatek pragnie być postrzegany jak dorosły, otoczenie nie powinno poddać się tej iluzji. Warto nie prowokować go do bycia dorosłym czy wtłaczać w rolę starszego rodzeństwa, które ma stanowić oparcie w trudnych momentach. Ważna jest świadomość, że nastolatek, podobnie jak młodsze dzieci, by poradził sobie z żałobą, powinien przeżyć i wypowiedzieć różne swoje emocje związane ze stratą kochanej osoby.

  Rodzicu, nie traktuj śmierci jako tematu tabu. To naturalna część cyklu życia. Ważne, aby nie budzić w dzieciach poczucia, że jest to temat, którego należy się bać i unikać. Dobrze, by dziecko miało świadomość, że zawsze może zapytać, gdy coś jest dla niego niejasne, trudne czy budzące lęk. Jeśli temat śmierci lub radzenie sobie ze śmiercią kogoś bliskiego jest dla dziecka szczególnie trudny, a Rodzic czuje bezsilność i nie wie jak rozmawiać z dzieckiem oraz jak może go wesprzeć warto skonsultować się z psychologiem dla dziecka.

Psycholog Rybnik – tel. 888 125 443

Spotkanie z psychologiem dziecięcym w Rybniku

10 października
ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Według Światowej Federacji Zdrowia Psychicznego w ciągu najbliższych lat zaburzenia psychiczne będą jednym z głównych problemów zdrowotnych, z którymi borykać się będą ludzie. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym, z roku na rok zwiększa się ilość osób zapadających na choroby psychiczne.

Kłopoty ze zdrowiem psychicznym dotykają coraz to młodszych osób, w tym dzieci.

Dzieciństwo jest kluczowym okresem rozwoju dla budowania fundamentów dobrej kondycji zdrowia psychicznego. Troszczenie się o zdrowie psychiczne dziecka powinno być tak samo ważne, jak troszczenie się o jego zdrowie fizyczne. Jeśli wyposażymy dzieci w odpowiednie umiejętności społeczne, strategie radzenia sobie ze stresem i różnymi trudnymi emocjami, nauczymy dzieci samoakceptacji i rozwiązywania problemów, to na pewno zaowocuje to w ich dorosłym życiu.

Rodzicu!

Zadbaj o rozwój psychiczny swojego dziecka. W codziennej gonitwie staraj się zawsze poświęcić mu czas, zadbaj o waszą relację, wypracuj skuteczne sposoby wspierania dziecka. Niekoniecznie będzie to łatwe, czasem może wymagać cierpliwości. Warto jednak podjąć ten wysiłek. Jeśli jednak czujesz, że Twoje wsparcie jest niewystarczające lub potrzebujesz pomocy, zapraszam do kontaktu. Umów się na wizytę.

Psycholog Rybnik – tel. 888 125 443

porady psychologa w sprawie dotyczącej dziecka

Uzależnienie od telefonu

URZĄDZENIA EKRANOWE A ROZWIJAJĄCY SIĘ MÓZG DZIECKA

Drodzy Rodzice,

Zastanawialiście się kiedyś, jaki jest odpowiedni moment na zaznajomienie dziecka z nowymi technologiami?

Badania pokazują, że smartfony czy tablety udostępniane są coraz młodszym dzieciom. Zgodnie z wynikami badań Krajowego Instytutu Mediów, aż niemal połowa (bo 42,7%) polskich dzieci w grupie wiekowej od 4 do 9 lat regularnie korzysta ze smartfona. Nie dziwi już nawet widok dwuletnich dzieci korzystających z tabletów. Czy to dobry trend? Zdecydowanie nie…

Zbyt wczesne korzystanie przez dzieci z urządzeń ekranowych może powodować poważne konsekwencje – fizyczne, fizjologiczne, ale przede wszystkim te związane z rozwojem mózgu.

Problemy ze snem, opóźniony rozwój mowy, trudności z koncentracją, problemy z zachowaniem, agresja – to tylko niektóre skutki nadmiernego i zbyt wczesnego korzystania z nowych technologii. Problemy w kontaktach z rówieśnikami, trudności w szkole czy uzależnienie to kolejne problemy, które mogą się pojawić.

Rodzicu pamiętaj!

 • W pierwszych latach życia mózg człowieka rozwija się najintensywniej. Do tego rozwoju dziecko potrzebuje doświadczania świata wszystkimi zmysłami – zobaczyć, poczuć, usłyszeć, dotknąć. Ograniczenie pola działania dziecka i rodzaju bodźców może mieć negatywny wpływ na rozwój struktur neuronowych jego mózgu.
 • Mózg dziecka potrzebuje również intensywnych doświadczeń z innymi osobami. Ani telewizja, ani komputery nie zastąpią mu kontaktów z opiekunami czy innymi dziećmi, wspólnej zabawy, wspólnego czytania książek i innych doświadczeń dzięki którym dzieci uczą się otaczającego je świata.
 • Należy zapewnić dzieciom dostęp jedynie do bezpiecznych i pożytecznych treści, dostosowanych do ich wieku.
 • Dla dziecka w wieku przedszkolnym aktywności online powinny być jedynie dodatkiem do atrakcyjnych form spędzania czasu bez udziału urządzeń elektronicznych. Dzieci nie powinny korzystać z urządzeń mobilnych codziennie. Dobrym pomysłem jest ustalenie jedynie konkretnego dnia np. w weekend, kiedy taka aktywność będzie dopuszczana
 • Warto, żeby jednorazowo dzieci przedszkolne nie korzystały z urządzeń mobilnych dłużej niż 15-30 minut.
 • Opiekunowie powinni ustalić między sobą zasady korzystania dziecka z urządzeń mobilnych i z konsekwencją je egzekwować.
 • Rodzice powinni towarzyszyć dzieciom w korzystaniu z urządzeń mobilnych, tłumaczyć im to, co widzą na ekranie, wykorzystywać wspólny czas do interakcji.
 • Nie należy udostępniać urządzeń mobilnych dzieciom przed snem.
 • Promieniowanie emitowane przez monitory tabletów i smartfonów źle wpływa na zasypianie i jakość snu.

Jeżeli problem nadmiernego korzystania z nowych technologii dotyka również Twojego dziecka, umów się na wizytę. Psycholog dla dziecka to także psycholog dla rodzica – wsparcia wymaga cały system rodzinny.

Psycholog Rybnik – tel. 888 125 443

Strona główna