Kontakt
mgr Katarzyna Skaba
Przemysłowa 3 | Gabinet 222
Rybnik
Nie czekaj, umów się na wizytę do psychologa. Możesz zgłosić się do naszego gabinetu w Rybniku w każdej sytuacji, którą uznasz za alarmującą i trudną, bezpośrednio dla Twojego dziecka lub dla Ciebie jako rodzica.

Gabinet Psychologiczny
dla dzieci i młodzieży
w Rybniku

Martwi Cię coś w zachowaniu dziecka?

A może potrzebujesz wsparcia w wypełnianiu roli rodzica?

Nie czekaj, umów się na wizytę do psychologa. Możesz zgłosić się do naszego gabinetu w Rybniku w każdej sytuacji, którą uznasz za alarmującą i trudną, bezpośrednio dla Twojego dziecka lub dla Ciebie jako rodzica.

Gabinet Psychologiczny dla dzieci i młodzieży w Rybniku

„Za każdym małym dzieckiem, które wierzy w siebie, stoi rodzic, który uwierzył pierwszy.”

Matthew Jacobson

Szczególnie warto, by Twoje dziecko spotkało się z psychologiem dziecięcym jeśli:

 • ma trudności z radzeniem sobie z emocjami np. złością
 • często jest płaczliwe, apatyczne
 • wycofuje się z kontaktu z innymi, izoluje się
 • bywa agresywne wobec innych lub krzywdzi siebie samego (samookalecza się)
 • ma trudność w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami, interakcji z innymi
 • nadmiernie boi się różnych, nowych rzeczy lub sytuacji, źle znosi rozłąkę
  z rodzicem
 • ma kłopoty ze snem, jedzeniem, a może wciąż nie udało się zakończyć treningu czystości (dziecko nie zgłasza potrzeb fizjologicznych)
 • ma problemy z nauką w szkole, zbyt często korzysta z nowych technologii typu smartfon, komputer
 • nie dogaduje się z rodzeństwem
 • potrzebuje wsparcia w kryzysowej sytuacji np. choroba lub śmierć bliskiej osoby, rozstanie rodziców itp.
Spotkanie z psychologiem dziecięcym w Rybniku

Wsparciem psychologicznym obejmujemy także rodziców, którzy potrzebują porady psychologa w sprawie dotyczącej dziecka – jego wychowania, rozwoju, zaspakajania potrzeb adekwatnie do wieku, przygotowania dziecka na zmianę (np. pójście do przedszkola/szkoły, pobyt w szpitalu itp.) lub po prostu chcą rozwijać swoje kompetencje wychowawcze i rodzicielskie.

porady psychologa w sprawie dotyczącej dziecka

Gabinet Psychologiczny PsychoSfera w Rybniku

Oferujemy konsultację, diagnozę (w tym diagnozę IQ) oraz terapię psychologiczną dla dzieci i młodzieży, prowadzimy również Treningi Umiejętności Społecznych.

 • Konsultacje, Diagnoza

  Konsultacja psychologiczna to pierwsze spotkanie z psychologiem i zarazem pierwszy krok do rozwiązania problemu. Rozmowa z psychologiem ma na celu zebranie informacji na temat zgłaszanych problemów, postawienie wstępnej diagnozy, udzielenie adekwatnej porady oraz wybranie najlepszej formy pomocy.

  Istnieje również możliwość konsultacji online lub
  w miejscu zamieszkania klienta.

 • Badanie Skalą Inteligencji

  Stosujemy Skalę Inteligencji Stanford – Binet 5 – to powszechnie stosowany na świecie, indywidualnie przeprowadzany specjalistyczny test oceniający inteligencję i zdolności poznawcze. Test oparty jest o najbardziej aktualną teorię inteligencji CHC.

  Celem badania poziomu rozwoju intelektualnego dziecka jest określenie nie tylko ilorazu inteligencji, ale także jego poszczególnych zdolności. Znajomość mocnych i słabszych obszarów funkcjonowania poznawczego i emocjonalnego dziecka jest niezbędna do prawidłowego wspierania go w codziennym funkcjonowaniu. Badanie pozwala wyodrębnić te obszary, które wymagają więcej wparcia oraz te, które w toku edukacji dziecka będą jego znaczącym zasobem.

  Wyniki pełnego badania testem obejmują iloraz ogólny (IQ), iloraz werbalny, iloraz niewerbalny oraz wyniki poszczególnych czynników. Na świecie test stosowany jest tam, gdzie zachodzi podejrzenie, że rozwój pacjenta nie jest w pełni typowy (grupy specjalne, zaburzenia neurorozwojowe, wybitne uzdolnienia) oraz jako jedyny precyzyjnie różnicujący stopnie niepełnosprawności intelektualnej.

  Badanie wykonuje doświadczony diagnosta, posiadający stosowne uprawienia oraz certyfikat PTPIP.

  Test pozytywnie oceniony przez Komisję ds. Testów Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk, rekomendowany przez Konsultanta Krajowego i Konsultantów Wojewódzkich Psychologii Klinicznej. Test znajduje się w wykazie narzędzi diagnostycznych Ministra Zdrowia.

  Przed wykonaniem testu konieczna jest 1 konsultacja z rodzicem (wywiad odnośnie rozwoju dziecka).

  Bezpośrednio po badaniu, wyniki omawiane są z rodzicem. Istnieje również możliwość uzyskania pisemnej opinii psychologicznej z ilościową i jakościową analizą uzyskanych wyników.

   

 • Terapia psychologiczna

  Terapia psychologiczna pozwala na zdobycie umiejętności, dzięki którym można lepiej radzić sobie w życiu. Podjęcie tego typu oddziaływań może pomóc dziecku w lepszym rozumieniu świata i tego zewnętrznego, i tego w jego wnętrzu, m.in. świata jego emocji i przeżyć. Terapia umożliwia zmianę niepożądanych zachowań oraz wyposażenie dziecka w wiedzę i umiejętności pozwalające lepiej radzić sobie w różnych sytuacjach życia codziennego. Kluczowa jest w niej pełna szacunku i wzajemnego zaufania relacja z terapeutą.

  Terapia indywidualna dziecka poprzedzona jest zawsze konsultacją z psychologiem. Ustalana jest wraz z rodzicem, po pełnym procesie diagnostycznym. Długość trwania terapii psychologicznej ustalana jest indywidualnie z klientem. Zależna jest od rodzaju zgłaszanego problemu, predyspozycji psychofizycznych dziecka oraz stawianych sobie celów.

  Indywidualna terapia psychologiczna opiera się z reguły na 50-60 minutowych spotkaniach z terapeutą raz w tygodniu. W ramach pracy z dzieckiem odbywają się również cykliczne spotkania z jego rodzicem/opiekunem.

 • TUS - Trening Umiejętności Społecznych

  Trening Umiejętności Społecznych to forma pracy z grupą, ukierunkowana na uczenie się przez dzieci efektywnych sposobów funkcjonowania społecznego. Wskazane szczególnie dla dzieci mających trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami. Podczas zajęć wspierane są: komunikacja (np. umiejętność słuchania, reagowania na wypowiedzi innych, zadawanie pytań), umiejętności prospołeczne (m.in. nawiązywanie kontaktu wzrokowego, tworzenie i utrzymywanie granic, pomaganie innym), radzenie sobie w trudnych sytuacjach (np. nauka asertywności, proszenie o pomoc) oraz takie sfery, jak emocje (rozpoznawania, nazywanie, sposoby radzenia sobie) czy budowanie własnej tożsamości (m.in. odkrywanie swoich cech, mocnych i słabszych stron).

  Zajęcia odbywają się w małych grupach – 45 minut/tydzień. Udział w TUS poprzedzony jest zawsze indywidualnym spotkaniem z dzieckiem i jego rodzicem.

terapia psychologiczna
konsultacje psychologiczne dla rodziców
trening umiejętności społecznych (TUS)
Badanie Skalą Inteligencji (Diagnoza IQ)
Tu Twoje dziecko rozwinie skrzydła!

Katarzyna Skaba

Jestem psychologiem, ukończyłam 5-letnie studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie Śląskim (specjalność kliniczno – wychowawcza dzieci i młodzieży), a następnie Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Pedagogiczne oraz Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka. Certyfikowany trener TUS. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w różnych instytucjach i placówkach z terenu Rybnika zajmujących się pracą z dzieckiem. Aktualnie łączę pracę w gabinecie z etatem w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rybniku. Współpracuję również ze Stowarzyszeniem „Uskrzydleni” oraz „Poradnią Pełną Pomysłów”. Uczestniczyłam w licznych szkoleniach i konferencjach. Ukończyłam m.in. szkolenie z terapii behawioralnej, emocjonalnej apteczki pierwszej pomocy, pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu, treningu umiejętności społecznych, terapii dzieci z mutyzmem wybiórczym. Mój główny obszar pracy to wsparcie psychologiczne i terapia dzieci od okresu poniemowlęcego poprzez etap przedszkolny, aż po czas szkoły podstawowej. Mam kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi – diagnostycznej i terapeutycznej. Cenię sobie dobrą relację z dzieckiem, to punkt wyjścia dla dalszych działań terapeutycznych. Pełen profesjonalizm i zaangażowanie to moje motto zawodowe.

Prywatnie kochająca żona i mama dwójki dzieci, zagorzała optymistka czerpiąca radość z każdego dnia.

Katarzyna Skaba - Psycholog Rybnik

Wizyta u Psychologa w Rybniku

Konsultacja psychologiczna

150 zł / 50 minut

Badanie Skalą Inteligencji

350 zł / 120 minut

(w tym omówienie wyników
badania z rodzicem)

Terapia psychologiczna

140 zł / 50 minut

Trening umiejętności społecznych

cena uzależniona od ilości osób
w grupie
50 – 75 zł / 45 minut

Płatności można dokonać:

 • gotówką
 • przelewem na numer konta: 60 1050 1344 1000 0090 8298 1243
 • blikiem na numer telefonu: 888125443