Kontakt
mgr Katarzyna Skaba
Przemysłowa 3 | Gabinet 222
Rybnik
Nie czekaj, umów się na wizytę do psychologa. Możesz zgłosić się do naszego gabinetu w Rybniku w każdej sytuacji, którą uznasz za alarmującą i trudną, bezpośrednio dla Twojego dziecka lub dla Ciebie jako rodzica.

Gabinet Psychologiczny
dla dzieci i młodzieży
w Rybniku

Martwi Cię coś w zachowaniu dziecka?

A może potrzebujesz wsparcia w wypełnianiu roli rodzica?

Nie czekaj, umów się na wizytę do psychologa. Możesz zgłosić się do naszego gabinetu w Rybniku w każdej sytuacji, którą uznasz za alarmującą i trudną, bezpośrednio dla Twojego dziecka lub dla Ciebie jako rodzica.

Gabinet Psychologiczny dla dzieci i młodzieży w Rybniku

„Za każdym małym dzieckiem, które wierzy w siebie, stoi rodzic, który uwierzył pierwszy.”

Matthew Jacobson

Szczególnie warto, by Twoje dziecko spotkało się z psychologiem dziecięcym jeśli:

 • ma trudności z radzeniem sobie z emocjami np. złością
 • często jest płaczliwe, apatyczne
 • wycofuje się z kontaktu z innymi, izoluje się
 • bywa agresywne wobec innych lub krzywdzi siebie samego (samookalecza się)
 • ma trudność w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami, interakcji z innymi
 • nadmiernie boi się różnych, nowych rzeczy lub sytuacji, źle znosi rozłąkę
  z rodzicem
 • ma kłopoty ze snem, jedzeniem, a może wciąż nie udało się zakończyć treningu czystości (dziecko nie zgłasza potrzeb fizjologicznych)
 • ma problemy z nauką w szkole, zbyt często korzysta z nowych technologii typu smartfon, komputer
 • nie dogaduje się z rodzeństwem
 • potrzebuje wsparcia w kryzysowej sytuacji np. choroba lub śmierć bliskiej osoby, rozstanie rodziców itp.
Spotkanie z psychologiem dziecięcym w Rybniku

Wsparciem psychologicznym obejmujemy także rodziców, którzy potrzebują porady psychologa w sprawie dotyczącej dziecka – jego wychowania, rozwoju, zaspakajania potrzeb adekwatnie do wieku, przygotowania dziecka na zmianę (np. pójście do przedszkola/szkoły, pobyt w szpitalu itp.) lub po prostu chcą rozwijać swoje kompetencje wychowawcze i rodzicielskie.

porady psychologa w sprawie dotyczącej dziecka

Gabinet Psychologiczny PsychoSfera w Rybniku

Oferujemy konsultację, diagnozę oraz terapię psychologiczną dla dzieci i młodzieży, prowadzimy również Treningi Umiejętności Społecznych.

 • Konsultacje, Diagnoza

  Konsultacja psychologiczna to pierwsze spotkanie z psychologiem i zarazem pierwszy krok do rozwiązania problemu. Rozmowa z psychologiem ma na celu zebranie informacji na temat zgłaszanych problemów, postawienie wstępnej diagnozy, udzielenie adekwatnej porady oraz wybranie najlepszej formy pomocy.

  Istnieje również możliwość konsultacji online lub
  w miejscu zamieszkania klienta.

 • Terapia psychologiczna

  Terapia psychologiczna pozwala na zdobycie umiejętności, dzięki którym można lepiej radzić sobie w życiu. Podjęcie tego typu oddziaływań może pomóc dziecku w lepszym rozumieniu świata i tego zewnętrznego, i tego w jego wnętrzu, m.in. świata jego emocji i przeżyć. Terapia umożliwia zmianę niepożądanych zachowań oraz wyposażenie dziecka w wiedzę i umiejętności pozwalające lepiej radzić sobie w różnych sytuacjach życia codziennego. Kluczowa jest w niej pełna szacunku i wzajemnego zaufania relacja z terapeutą.

  Terapia indywidualna dziecka poprzedzona jest zawsze konsultacją z psychologiem. Ustalana jest wraz z rodzicem, po pełnym procesie diagnostycznym. Długość trwania terapii psychologicznej ustalana jest indywidualnie z klientem. Zależna jest od rodzaju zgłaszanego problemu, predyspozycji psychofizycznych dziecka oraz stawianych sobie celów.

  Indywidualna terapia psychologiczna opiera się z reguły na 50-60 minutowych spotkaniach z terapeutą raz w tygodniu. W ramach pracy z dzieckiem odbywają się również cykliczne spotkania z jego rodzicem/opiekunem.

 • TUS - Trening Umiejętności Społecznych

  Trening Umiejętności Społecznych to forma pracy z grupą, ukierunkowana na uczenie się przez dzieci efektywnych sposobów funkcjonowania społecznego. Wskazane szczególnie dla dzieci mających trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami. Podczas zajęć wspierane są: komunikacja (np. umiejętność słuchania, reagowania na wypowiedzi innych, zadawanie pytań), umiejętności prospołeczne (m.in. nawiązywanie kontaktu wzrokowego, tworzenie i utrzymywanie granic, pomaganie innym), radzenie sobie w trudnych sytuacjach (np. nauka asertywności, proszenie o pomoc) oraz takie sfery, jak emocje (rozpoznawania, nazywanie, sposoby radzenia sobie) czy budowanie własnej tożsamości (m.in. odkrywanie swoich cech, mocnych i słabszych stron).

  Zajęcia odbywają się w małych grupach – 45 minut/tydzień. Udział w TUS poprzedzony jest zawsze indywidualnym spotkaniem z dzieckiem i jego rodzicem.

terapia psychologiczna
konsultacje psychologiczne dla rodziców
trening umiejętności społecznych (TUS)
Tu Twoje dziecko rozwinie skrzydła!

Katarzyna Skaba

Jestem psychologiem, ukończyłam 5-letnie studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie Śląskim (specjalmność kliniczno – wychowawcza dzieci i młodzieży), a następnie Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Pedagogiczne oraz Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka. Certyfikowany trener TUS. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w różnych instytucjach i placówkach z terenu Rybnika zajmujących się pracą z dzieckiem. Aktualnie łączę pracę w gabinecie z etatem w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rybniku. Współpracuję również ze Stowarzyszeniem „Uskrzydleni” oraz „Poradnia Pełna Pomysłów”. Uczestniczyłam w licznych szkoleniach i konferencjach. Ukończyłam m.in. szkolenie z terapii behawioralnej, emocjonalnej apteczki pierwszej pomocy, pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu, treningu umiejętności społecznych, terapii dzieci z mutyzmem wybiórczym. Mój główny obszar pracy to wsparcie psychologiczne i terapia dzieci od okresu poniemowlęcego poprzez etap przedszkolny, aż po czas szkoły podstawowej. Mam kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi – diagnostycznej i terapeutycznej. Cenię sobie dobrą relację z dzieckiem, to punkt wyjścia dla dalszych działań terapeutycznych. Pełen profesjonalizm i zaangażowanie to moje motto zawodowe.

Prywatnie kochająca żona i mama dwójki dzieci, zagorzała optymistka czerpiąca radość z każdego dnia.

Katarzyna Skaba - Psycholog Rybnik

Wizyta u Psychologa

Konsultacja psychologiczna

150 zł / 50 minut

Terapia psychologiczna

140 zł / 50 minut

Trening umiejętności społecznych

cena uzależniona od ilości osób
w grupie
50 – 75 zł / 45 minut

Płatności można dokonać:

 • gotówką
 • przelewem na numer konta: 60 1050 1344 1000 0090 8298 1243
 • blikiem na numer telefonu: 888125443